NEWS

PANTHER presentation

19-06-04 14:46   View : 929


924589b00c596e3ffcfbbc8ec518739b_1559626544_7576.jpg

 

 

 

 

  Product presentation  

        - PANTHER -        

 

 

 

 Date : 2019. 06. 03.

Place : Wooridul Spine Hospital (Busan)

 

 

 

발표 후, 간단한 질의시간 동안

진정성 있는 질문과 Cage에 대한 깊은 관심 감사드리며, 매우 의미있는 시간이었습니다!
⠀⠀⠀
참석해주신 관계자분들께 다시 한 번 감사인사 드립니다  ''

 

 

 


924589b00c596e3ffcfbbc8ec518739b_1559626545_2486.png